Gynger, indlæring og koncentration

"Gynger påvirker hovedbalancesansen og stillingssansen, som så stimulerer balancen og motorikken, som har betydning for koncentrationen og indlæringsevnen. Derfor er aktiv leg vigtig!"

Gynger, indlæring og koncentration

Gynger, indlæring og koncentration – Det hele hænger sammen!

En gynge er et legeredskab, indlæring og koncentration er menneskelige egenskaber, det kan da ikke have en sammenhæng?

Vi kender alle det hyperaktive barn, som ikke kan sidde stille og konstant har uro i hele kroppen, som fylder hele rummet. Barnet, som har det svært i skolen eller i børnehaven, som ikke kan koncentrere sig om, at lære nye ting og måske også har problemer med, at lære og læse. Men det er der vel ikke noget at gøre ved, er der? Og hvad har det med gynger, at gøre?

Tro det eller ej!
Børn med indlæringsproblemer og koncentrationsproblemer har typisk også problemer med balancen eller motorikken. Hvis man har problemer med motorik eller balance, så vil kroppen og hjernen koncentrere sig og bruge unødvendigt meget energi på, at holde styr på de her ting.

Alle mennesker er født med tre sanser, som sammen udgør grundmotorikken og balancen. Men lad os lige først og fremmest slå fast: ”balancen er ikke en sans, men sanserne sammen udgør bedre fornemmelse for balancen”.

Man kan træne sanserne allerede fra fødsel og livet ud, f.eks. ved hjælp af gynger. Det er aldrig for sent, at gå i gang og det er aldrig for tidligt. I er sikkert også allerede i gang, I vidste det bare ikke.

Handicapvenlig gynge

Sanserne på automatik
Disse tre sanser har rigtig mange forskellige navne, alt efter hvor man læser. Kært barn har mange navne, men vi kalder dem følesansen, hovedbalancesansen og stillingssansen, da det giver god mening, at kalde dem for hvad de egentlig gør.

Følesansen (også kaldet taktil-sansen) mærker, føler og registrere de forskellige typer af berøring. Indenfor følesansen er der to undergrupperinger. Den beskyttende følesans, som beskytter kroppen mod farer, f.eks. ved at røre noget varmt. Den undersøgende følesans føler, mærker og registrere alle andre ting end det, som barnet skal beskyttes imod. F.eks. når barnet rører noget blødt.

Hovedbalancesansen (også kaldet vestibulær-sansen / ligevægts-sansen eller labyrint-sansen) sidder i det indre øre på alle mennesker. Det indre øre er delt i tre buegange, hvor der sidder nogle sække i. Sækkene er fyldt med en sej væske, hvor der er nogle fimrehår i. Når der sker en bevægelse, som hvis man drejer hovedet, så kommer væsken i bevægelse, som får fimrehårene i bevægelse. De her fimrehår registrerer så bevægelsen og videregiver beskeden til hjernen.

Stillingssansen (også kaldet kinæstesi-sansen eller muskel-og-led-sansen) er placeret i alle led, muskler og sener. De andre sanser sender beskeder til hjernen. Hjernen sender beskeder til stillingssansen, som så sørger for, at når vi skal lave en bevægelse, så spændes den nødvendige muskelmængde, så bevægelsen kan gøres og efter sørger den for, at løsne muskelspændingerne igen. Hvis de to andre sanser ikke fungere optimalt, så vil denne sans jo selvfølgelig blive påvirket.

Følesansen, hovedbalancesansen og stillingssansen skal arbejde tæt sammen for, at motorik og balance kan fungere optimalt. Sanserne udvikles alle inde i mors mave, men derfor skal de altså stadig trænes. Når sanserne har været udsat for de samme øvelser flere gange, så vil det til sidst køre på automatik og barnet skal ikke længere koncentrere sig så meget og dermed heller ikke bruge så meget energi på de samme ting.

Betydning for barnet – Nu og i fremtiden.
Det er vigtigt, at få trænet de her sanser, så motorikken og balancen fungere optimalt.

Det kommer på længere sigt til, at have en kæmpe betydning for barnet, at motorikken og balancen er toptunet. Eller nok nærmere hvis den ikke er?

Børn med motorik- og balanceproblemer bruger rigtig meget tid og energi på simple ting. Så hvordan skal de lære noget nyt, når de stadig er i gang med, at lære deres egen krop, at kende?

Man siger, at gerne inden for de første 6 måneder af et barns liv skal de kunne holde hovedet selv. Hvis barnet har problemer med motorik og/eller balance, så lærer barnet det ikke indenfor de 6 måneder, hvad så?

Det betyder, at barnet skal bruge rigtig meget tid og energi efterfølgende på, at få den her hovedkontrol og så er barnet jo faktisk allerede bagefter. Og sådan er det med alt faktisk. Hvis barnet sent lærer, at gå selv, så skal den jo også bruge mere energi på det siden hen, hvor andre børn allerede er videre fra det kapitel og allerede i gang med, at lære nye og andre ting.

Har barnet problemer med hovedbalancesansen er det typisk enten meget hyperaktivt eller meget inaktivt. De hyperaktive børn bruger tumulten til, at undgå ubalancen og ubehaget, hvorimod de næsten inaktive børn er så svimle, at de er meget passive for, at undgå mere ubehag. Og her giver det jo sig selv, hverken de hyperaktive eller inaktive børn kan særligt lang tid koncentrere sig og indlæringsevnen er derfor lav.

En dårlig hovedbalancesans giver dårlig øjenmotorik, som gør, at børnene får skrive- og/eller læsevanskeligheder.

Det vil altså sige, at hvis de her sanser ikke virker særlig godt, så kan barnet komme til, at bruge rigtig meget tid på, at koncentrere sig og bruge en masse energi på de helt basale ting.

Træning, træning, træning!
Men hvordan gør man så det? Træner sanserne? Og hvad havde gynger med det hele, at gøre?

Lige præcis, gynger! Gynger er fantastiske! Det synes man som voksen, men bestemt også som barn. Det er sjovt og det er genial træning for hovedbalancesansen og stillingssansen.

For det første er den bedste træning, sjov og leg. Jeg kender ikke noget barn, der ikke elsker, at gynge!

For, at træne sanserne er det, det samme som træning af alt muligt andet. Gentagelse, gentagelse, gentagelse! Når man gynger, så sætter det gang i den her væske, som sidder i det indre øre og dermed påvirker det vores hovedbalancesans, da hjernen får en masse indtryk fra sanseorganet. Hjernen bliver informeret om hovedets bevægelse og stilling.

Hjernen sender så besked til stillingssansen om, hvad der sker, som så kan sætte gang i musklerne, leddene og senerne, og på den måde bliver sanserne aktiveret og det samme gør balancen og motorikken. Og alt dette sker ved bare, at gynge!

Og så var der det med gyngerne!
Man kan da ikke træne et helt lille barn? Men er det ikke allerede for sent, hvis man så venter til barnet selv kan gynge?

Jo, man kan sagtens sanse- og motorik træne de helt små børn. Barnet kan bare ikke gøre det alene. Jo mere man træner, jo bedre står barnet stillet senere i livet. Jeg sagde jo, I er sikkert allerede i gang, I er bare ikke klar over det. For eksempel: Når man går og vugger med barnet for, at få det til ro eller til, at sove? Ja, så sanse- og motoriktræner du faktisk med barnet, da barnets hovedbalancesans i det indre øre bliver aktiveret.

Robinia gynge med fuglerede

Dobbelt Babygynge med glade babyer

Det kunne også være gynger, som jeg før nævnte. Der findes jo babygynger, hvor barnet sidder selv på gyngen og den bevægelse gyngen laver aktiverer de her små fimrehår, som så giver besked til hjernen og fortæller bevægelsen og stillingen, og ja. Så er træningen faktisk i gang!

Der er også fugleredegynger, som man kan sidde på sammen med barnet. På den måde er det helt lille barn, som måske ikke endnu kan sidde selv på en gynge, stadigvæk i bevægelse. Bevægelserne fra gyngerne sætter gang i hovedbalancesansen og stillingssansen.

Der findes rigtig mange forskellige gynger, som man kan bruge til de helt små børn, men også til de store.

Alle børn er født med potentialet til, at udvikle sanserne optimalt, vi skal bare sørge for, at give dem muligheden.

Gynger påvirker hovedbalancesansen og stillingssansen, som så stimulerer balancen og motorikken, som har betydning for koncentrationen og indlæringsevnen. Derfor er aktiv leg vigtig!

”Giv børnene ret til at lege og lære,
at drømme og forme, leve og være.
Kun der, hvor børn kan føle sig trygge,
gror det, de gamle kaldte for lykke”

– Carl Scharnberg
Nikostine Pigens Logo

Mere information?

Ring til Nikostine på 86 60 37 20

Skrevet af Praktikant, Trine Østergaard Jansen.

Nikostine.dk

Hos Nikostine handler det om én ting - tilfredse kunder. Så når du handler med os, kan du altid regne med, vi gør, hvad der står i vores magt, for at du får den bedste oplevelse og løsning.

1 comment so far

FAQ om gynger hos Nikostine »Posted on 1:18 pm - mar 31, 2017

[…] man kan hjælpe børnene på vej til en bedre motorik og balance. Læs mere herom i indlægget: Gynger, Indlæring og Koncentration på vores […]

Leave a Reply