Miljø- & Sikkerhedsmærkning

Her kan du få et overblik over alle Nikostines Miljø- & Sikkerhedsmærker

Nikostines Miljø- & Sikkerhedsmærker

På denne side kan du læse mere om de forskellige sikkerheds-standarder og miljømærker, der optræder på Nikostines varer og produkter.

Vi har sorteret de små historier alfabetisk, så leder du eksempelvis efter information om Svanemærket, så er der bare med at bladre ned i bunden af siden – indtil du når frem til S.

Har du spørgsmål til vores sikkerheds- og miljømærkninger er du altid velkommen til at kontakte os på tlf. 8660 3720 eller på vores mail: nikostine@nikostine.dk

Nikostines Miljø- & Sikkerhedsmærker i alfabetisk rækkefølge

Allergimærket

Allergimærket: Den Blå Krans

Den korte forklaring:

Astma-Allergi Danmarks allergimærkningen Den Blå Krans og Asthma Allergy Nordic hjælper dig til at tage et trygt og aktivt valg i forhold til hudallergi.

Vil du gerne vide lidt mere?

Allergimærkningen Den Blå Krans og Asthma Allergy Nordic bygger på en høj faglighed og insisterende grundighed i vurderingen af produkter. I teamet bag allergimærkningen sidder dygtige fageksperter, der har en solid viden inden for toksikologi, sundhed, kemi, biologi og hudallergi.

Læs mere på hjemmesiden DenBlaaKrans.dk


Blauer Engel

Blauer Engel / The Blue Angel mærket

Den korte forklaring:

Blauer Engel (The Blue Angel) -mærket er en tysk certificering for produkter og tjenester, der har miljøvenlige aspekter.

Vil du gerne vide lidt mere?

Blauer Engel mærket er blevet tildelt siden 1978 af Jury Umweltzeichen, en gruppe på 13 mennesker fra miljø- og forbrugerbeskyttelsesgrupper, industri, fagforeninger, handel, medier og kirker i Tyskland.

Læs mere (på tysk) på Blauer Engel hjemmesiden.


BSFH-mærket

BSFH-mærket

Den korte forklaring:

En tysk sammenslutning for producenter af legeredskaber og fritidsudstyr. BSFH er et nyere godkendelsesstempel for mere gennemsigtighed og kvalitetssikring på legepladsprodukter.

Vil du gerne vide lidt mere?

BSFH er en tysk producentforening, hvis medlemsvirksomheder, især er engagerede i den fælles interesse for mere gennemsigtighed og kvalitetssikring. Medlemmerne beskæftiger sig med fremstilling og planlægning af legeplads og fitnessudstyr, med montering og vedligeholdelse af lege- og motionsrum og med fremstilling af nødvendige faldbeskyttelsesmaterialer.

CE-mærket

CE-mærket

Den korte forklaring:

CE-mærkning er producentens eller importørens angivelse af, at et produkt overholder EU-lovgivningen. Mærkningen muliggør varers fri bevægelighed på det europæiske marked, hvilket betyder at det må sælges i alle EU lande.

Vil du gerne vide lidt mere?

Når en fabrikant CE-mærker et produkt, erklærer han på eget ansvar, at produktet er i overensstemmelse med alle lovkrav for CE-mærkning. Dermed garanterer han, at det pågældende produkt må sælges i hele det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). EØS dækker EU samt Norge, Island og Liechtenstein.

CE-mærkning betyder ikke, at produktet er produceret inden for EØS. Det angiver blot, at produktet er blevet vurderet, inden det er sendt på markedet og dermed opfylder lovkravene for at blive solgt. Det betyder, at producenten har sikret sig, at produktet opfylder alle relevante væsentlige krav i direktiv(er), som dækker produktet – eller at det er blevet undersøgt af et bemyndiget organ til vurdering af overensstemmelse, hvis dette kræves ifølge direktivet eller direktiverne.

Læs mere om CE-mærket på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside

Se video om CE-mærket: https://youtu.be/IZqUBoxYvDY


Certified IQNet

Certified IQNet Management System mærket

Den korte forklaring:

Certified IQNet Management System er det centrale organ, der repræsenterer 36 nationale og internationale certificeringsselskaber – med et netværk af mere end 200 datterselskaber over hele verden. Det registrerede mærke er kendt over hele verden som et “synonym for kvalitet”.

Vil du gerne vide lidt mere?

IQNet Management Systemet giver anerkendelse af mange certifikater (bliver produktet certificeret én gang, accepteres det overalt) IQnet certificerer blandt andet indenfor, fødevaresikkerhed, skovbrug, informationsteknologi, medicin og rigtig mange andre industrier.

Læs mere (på engelsk) på IQnet hjemmesiden


EMAS-mærket

EMAS-mærket (Eco-Management and Audit Scheme)

Den korte forklaring:

EMAS giver organisationer mulighed for at vurdere, styre og løbende forbedre deres miljøpræstationer.  Den er åben for alle typer private og offentlige organisationer.

Vil du gerne vide lidt mere?

Eco-Management and Audit Scheme er et frivilligt miljøstyringsinstrument, der blev udviklet i 1993 af Europa-Kommissionen. Det giver organisationer mulighed for at vurdere, styre og løbende forbedre deres miljøpræstationer. Ordningen er globalt anvendelig og åben for alle typer private og offentlige organisationer.

Læs mere (på engelsk) på hjemmesiden.


Elektronikmærket

Elektronikmærket:

Den korte forklaring:

Elektronikmærket gør dig opmærksom på, at du skal bortskaffe produktet på korrekt vis, når det engang skal kasseres. Det er også din sikkerhed for at det er blevet godkendt til salg i Danmark af producenten, eller den danske importør.

Vil du vide lidt mere?

Alle former for elektriske og elektroniske produkter er ulovlige at sælge, hvis de ikke er mærket med et piktogram, der viser, at det ikke må smides i den almindelige skraldespand (dagrenovation), men derimod skal kildesorteres som elektronikaffald.

Elektrisk og elektronisk udstyr  og produkter skal mærkes i henhold til elektronikaffaldsbekendtgørelsen.

Det indebærer bl.a., at elektriske og elektroniske produkter skal mærkes med ovenstående piktogram af “en overstreget skraldespand”. Det er producentens (ved direkte import importørens) ansvar, at udstyret mærkes, inden det bringes til salg på markedet i Danmark. Producenten (ved direkte import importøren) skal også sørge for bl.a. at oplyse borgerne om, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med det almindelige, usorterede husholdningsaffald (dagrenovationen som f.eks. madaffald).

Det er desuden strafbart at undlade at leve op til mærknings- og oplysningskravene.

Læs mere om Elektronikmærket hos Miljøstyrelsens hjemmeside


EU-Blomsten
(EU Ecolabel)

EU-Blomsten (EU Ecolabe):

Den korte forklaring:

EU-Blomsten (og Svanemærket) er Danmarks officielle miljømærker. De gør det enkelt for dig at vælge de miljømæssigt bedste produkter og serviceydelser.

Vil du vide lidt mere?

EU-Blomsten eller EU’s miljømærke er en frivilligt miljømærkeordning, som i 1992 blev oprettet af Europa-Kommissionen. Målet med miljømærket er at mindske forbrugets samlede miljøbelastning. Derfor ser miljømærket på hele produktets rejse og de miljøproblemer der opstår undervejs – til gavn for mennesker, miljø og jordens ressourcer.

Du kan læse mere om EU-Blomsten på Ecolabel.dk hjemmesiden.


Fairtrade

Fairtrade-mærket

Den korte forklaring:

Fairtrade er en international mærkningsordning, der arbejder for, at bønder og arbejdere i nogle af verdens fattigste lande får en mere fair indtægt og bedre arbejdsvilkår. Samtidig tages der hensyn til miljøet i produktionen. Vælg Fairtrade, og vær med til at forandre verden. Et indkøb ad gangen.

Vil du gerne vide lidt mere?

Fairtrade er en international mærkningsordning, hvis primære formål er at forbedre arbejds- og levevilkårene for bønder og arbejdere i Afrika, Asien og Syd- og Mellemamerika.

Det sker skridt for skridt gennem handel. Desuden bliver der taget hensyn til miljøet og klimaet i produktionen.

Bedre vilkår for nogle af verdens fattige bønder. De fleste bønder, der er med i mærkningsordningen, er organiseret i kooperativer, der svarer til det, vi kender som andelsforeninger. Fordelen ved dette er, at bønderne samlet kan levere større partier råvarer og dermed stå stærkere på markedet.

Læs meget mere på Fairtrades egen hjemmeside


FSC-mærket

FSC-mærket

Den korte forklaring:

Et mærke der viser at produktet er produceret af træ eller papir, fra et bæredygtigt skovbrug.

Vil du vide lidt mere?

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer.

Du finder FSC-mærket på produkter af træ og papir, som du kan købe med god samvittighed.

Det kan du, fordi der i en FSC-skov ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere.

Samtidig er FSC en sikkerhed for, at dyr og planteliv bliver beskyttet, og at de mennesker, der arbejder i skoven, er uddannede og får ordenlig sikkerhedsudstyr og løn.

Læs mere om FSC-mærket på FSC.org hjemmesiden

Se video om FSC mærket: https://youtu.be/hWSvqxRaNWE


GS-mærket

GS Geprüfte Sicherheit -mærket

Den korte forklaring:

Geprüfte Sicherheit eller GS-mærket er et frivilligt certificeringsmærke for teknisk udstyr og visse institutions- og kontormøbler. Det angiver, at udstyret opfylder tyske og, hvis det er til rådighed, europæiske sikkerhedskrav – til sådanne enheder.

Vil du gerne vide lidt mere?

Den største forskel mellem GS og CE-mærket er, at overholdelsen af ​​de europæiske sikkerhedskrav er blevet testet og certificeret af et statsligt godkendt uafhængigt organ, når man taler om GS mærket. Derimod udstedes CE-mærkningen til underskrivelse af en erklæring om, at produktet er i overensstemmelse med europæisk lovgivning. GS-mærket er baseret på den tyske produktsikkerhedslov (“Produktsicherheitsgesetz” eller “ProdSG”). Selvom GS-mærket var designet med det tyske marked i tankerne, vises det den dag i dag, på en stor del af elektroniske produkter og maskiner, der sælges andre steder i verden.

Geprüfte Sicherheit symbolet må producenten kun bruge, når udstyret er testet af et uafhængigt autoriseret firma og lever op til de angivne sikkerhedskrav. Test- og certificeringsinstanserne overvåger, at kun godkendte produkter bliver markedsført og solgt.


Godkendt til fødevarekontakt

Godkendt til fødevarekontakt

Den korte forklaring:

Symbolet “Godkendt til fødevarekontakt” – vist herover – oplyser dig om, at produktet, køkkenredskabet eller emballagen, er godkendt til at bruge sammen med madvarer, eller til opbevaring heraf.

Vil du vide lidt mere?

Hvilke produkter og hvilken emballage må bruges til hvilke fødevarer? Det er vigtigt at vælge de rigtige typer produkter og emballage, til brug med, og opbevaring af fødevarer.

Følg rådene i guiden på Fødevarestyrelsens hjemmeside, for at reducere afsmitning af skadelige stoffer til maden.

Læs mere om “Godkendt til Fødevarekontakt” -mærket – samt gode råd – på Fødevarestyrelsens hjemmeside

OBS: Husk at eksempelvis køkkenredskaber, som eksempelvis en grydeske eller en brødkniv, ikke nødvendigvis bærer “Godkendt til fødevarekontakt” – mærket, da produktet KUN er fremstillet med henblik på brug i køkkenet. Det giver dermed sig selv, at produktet er fremstillet og beregnet til brug sammen med fødevarer, hvorfor det nødvendig vis ikke markeres ved brug af symbolet.


Genbrugssymbolet
(det danske)

Genbrugssymbolet (det danske)

Den korte forklaring:

Det danske Genbrugssymbol fortæller, at produktet og/eller emballagen, enten er lavet af genbrugsmateriale, eller kan genbruges – helt eller delvist.

Vil du vide lidt mere?

Genbrugssymbolet er et dansk mærke, som fortæller at produktet, eller en del af heraf, er lavet af genbrugsmateriale, eller at emballagen kan genbruges.

Symbolet stammer tilbage fra starten af 1970’erne, hvor det især blev brugt på glasflasker. Symbolet blev tegnet af Civilingeniør Tage Mikkelsen fra Trørød

I dag optræder det på mange forskellige produkter og varer – især på papir og emballage.

Genbrug kan også omfatte recirkulering – det at bruge materiale fra affaldet – som råstof, til at producere nye varer.

Læs mere om “Genbrugets fader” Tage Mikkelsen på SN.dk


Genbrugssymbolet
(internationalt)

Genbrugssymbolet (det internationale)

Den korte forklaring:

Det internationale Genbrugssymbol fortæller, at produktet og / eller emballagen, enten er lavet af genbrugsmateriale, eller kan genbruges – helt eller delvist.

Vil du vide lidt mere?

Det internationale Genbrugssymbol – tre foldede pile, der danner en trekant, med hovedet på den ene pil, der peger mod den næstes hale – blev skabt i 1970 af Gary Anderson, der studerede på University of South California.

Som en del af en konkurrence forbundet til den allerførste Earth Day deltog Gary i konkurrencen. Hver pil i designet repræsenterede et af trinnene i genanvendelsesprocessen.

1: Opsamling af genanvendelige varer efter brug!
2: Nedbrydning og reformering af dem!
3: Derefter emballering af nye produkter!

Oprindeligt var logoet designet som en omvendt trekant, men blev senere drejet til den pyramide-lignende orientering, der almindeligvis anvendes nu om dage.

Genbrug kan også omfatte recirkulering – det at bruge materiale fra affaldet – som råstof, til at producere nye varer. Eksempelvis slidte og brugte bildæk, der omdannes til et granulat, som kan bruges til faldunderlag på legepladser.


Grüner Punkt

Grüner Punkt mærket

Den korte forklaring:

Der Grüner Punkt miljømærkningen befinder sig på næsten alt emballage og indikerer at dette kan genbruges. Mærket forveksles ofte med Genbrugssymbolet.

Vil du vide lidt mere?

Der Grüner Punkt mærket blev opfundet i 1990 og er i dag et af verdens største genbrugssymboler og befinder sig på næsten alt emballage produceret i Europa.

Der Grüne Punkt er et tysk miljømærke, som blev indført 1991 af Duales System Deutschland GmbH (grundlagt i 1990) som symbol for selskabets indsamling og genanvendelse af brugt emballage.

Mærket er vidt udbredt i Tyskland og anvendes i alt i 24 europæiske lande, hvor der årligt (i 2011) indsamles ca. 2,75 mio. ton brugt emballage.

Læs mere om Der Grüner Punkt (på engelsk) på hjemmesiden


GOTS-mærket

GOTS-mærket (Global Organic Textile Standard)

Den korte forklaring:

Tekstiler, så som tøj, hængekøjer og møbelbetræk, fremstillet af økologisk stof, der overholder den globale økologiske tekstil standard (skal indeholde minimum 95% økologiske fibre).

Vil du gerne vide lidt mere?

GOTS-mærket (Global Organic Textile Standard) er et økologimærke for tøj og tekstiler, som blev indført 2006 af International Working Group On Global Organic Textile Standard (IWG), der består af IVN (Internationaler Verband der Naturtextilwirtschaft), OTA (Organic Trade Association), Soil Association og JOCA (Japan Organic Cotton Association).

For at opnå mærket skal tøjet/tekstil bestå af minimum 95% økologiske fibre, og tøjproduktionen skal opnå en række miljømæssige krav.

I 2010 var ca. 2800 fremstillingsvirksomheder GOTS-certificeret på verdensplan.

Læs mere om GOTS mærket på GOTS’ hjemmeside


Grøn EU Økologi

Det Grønne EU Økologi mærke

Den korte forklaring:

Det er ikke et mærke vi i øjeblikket bruger hos Nikostine. Det bruges kun indenfor landbruget og produktion af madvarer, så som grøntsager dyrket økologisk i EU.

Vil du gerne vide lidt mere?

Når en fødevare er mærket med EU’s økologilogo, viser det, at varen er økologisk og er produceret samt kontrolleret efter retningslinjerne i EU’s økologiforordning.

Du kan læse meget mere om det grønne EU Økologi mærke på linket herunder.

Læs mere på Fødevarestyrelsens hjemmeside


Ikke for børn under 3 år

Ikke for børn under 3 år advarselsmærket

Den korte forklaring:

Hvis et legetøj ikke er egnet til børn under 3 år, skal det bære et advarselsmærke på emballagen.

Vil du gerne vide lidt mere?

Legetøj til børn under 3 år er underlagt skærpede krav. Legetøjet må ikke indeholde smådele, som barnet kan sluge eller smådele,
som kan sætte sig fast i luftvejene og i værste fald kvæle barnet.

Hvis legetøjet henvender sig til børn over 3 år, men er farligt for børn under 3 år, skal det være mærket med ordet ADVARSEL.

Samtidig skal der være en tekst eller et symbol, som viser, at legetøjet sikkerhedsmæssigt ikke er egnet til børn under 3 år.

Hvis legetøjet derimod klart kun henvender sig til børn over 3 år, skal advarselsmærkningen ikke sættes på.

Advarselsteksten skal være på dansk og forklare faren ved legetøjet, fx risiko for kvælning eller at legetøjet indeholder små dele.

Læs mere på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside


Indeklimamærket

Indeklimamærket

Den korte forklaring:

Dansk Indeklima Mærkning er en frivillig mærkningsordning for produkter og materialer, der har dokumentation for påvirkningen af luftkvaliteten i indeklimaet.

Vil du gerne vide lidt mere?

I dag er mere end 3000 produkter Indeklimamærkede. Når du kigger efter Indeklimamærket får du mindst mulig kemi i din indeluft til fordel for både sundhed og komfort

Ved at vælge Indeklimamærkede materialer, møbler og inventar sikrer du dig, at produkterne bidrager til det gode og sunde indeklima.

Indeklimamærkede materialer er en naturlig del af et bæredygtigt byggeri, hvor en god indeluftkvalitet bidrager til den sociale bæredygtighed.

Læs mere på Indeklimamærkets hjemmeside


OCS 100 mærket

OCS mærket – Organic 100 Content Standard

Den korte forklaring:

OCS mærket bruges på non-food produkter, der indeholder minimum 95-100% økologisk materiale. Mærket verificerer tilstedeværelsen og mængden af ​​organisk materiale i et slutprodukt og sporer ​​råmaterialets flow – fra dets kilde – til det endelige produkt.

Vil du gerne vide lidt mere?

OCS (Organic Content Standard) bruges på non-food produkter, fremstillet af blandede materialer, eksempelvis Ecobuds dukkerne fra Rubens Barn, med økologisk tekstil yderst og polyesterfyld indeni.

Kun tekstiler kan blive GOTS certificeret, og når de økologiske tekstiler blandes med andre typer materialer, bliver de i stedet OCS certificeret.

Produktionskravene er de samme som hos GOTS produkterne og kravene til social ansvarlighed, er derfor også de samme.

Læs mere om OCS mærket på denne hjemmeside (på engelsk)


Oeko-Tex mærket

Oeko-Tex mærket

Den korte forklaring:

OEKO-TEX® er verdens førende sundheds og miljømærkning for tekstiler og lignende materialer. Kend produkterne på “Tiltro Til Tekstiler” -mærket, som vises herover.

Vil du gerne vide lidt mere?

STANDARD 100 by OEKO-TEX® mærket på produkter viser, at varen er testet og godkendt udfra de krav, den internationale OEKO-TEX®-forening har stillet. Krav der drejer sig om indholdet af kemiske stoffer, der kan – eller mistænkes for at kunne – skade helbred eller miljø.

Læs mere om OEKO-TEX mærket på den danske hjemmeside


PEFC mærket

PEFC mærket

Den korte forklaring:

PEFC er et af verdens førende skovcertificeringssystemer og miljømærker, der sikrer, at der handles med bæredygtigt træ rundt om i verden. PEFC er lidt det samme som FSC-certificeringen, men PEFC tager udgangspunkt i de lokale landes skovbrug.

Vil du gerne vide lidt mere?

Programme for The Endorsement of Forest Certification (PEFC) er et af verdens førende skovcertificeringssystemer og miljømærker. Skove er mangfoldige og ligeså er deres drift, de lokale og kulturelle traditioner og deres systemer. Derfor mener PEFC at skovcertificering skal være lokal. En dansk skov har behov for et skovcertificeringssystem, der tager udgangspunkt i de danske forhold. PEFC International fungerer derfor som en paraplyorganisation, som støtter nationale medlemmer, der udvikler nationale PEFC systemer, som er tilpasset forholdene i de enkelte landes skove. PEFC Danmarks system er skabt af danske interessenter, med hensyntagen til de specielle forhold, der gør sig gældende i dansk skovbrug.

Læs mere på PEFC Danmarks hjemmeside.


Produceret i DK

Produceret i Danmark

Den korte forklaring:

Produceret i Danmark symbolet gør dig opmærksom på at produktet er fremstillet indenlands og lokalt. Det er jo en ting vi her hos Nikostine – gerne vil støtte op om.

Vil du gerne vide lidt mere?

Når produkter bærer “Made-In-Denmark” logo’et fortæller det en historie om at produktet er fremstillet i Danmark. Det er en god ting, da det er medvirkenede til at skabe flere arbejdspladser her i landet. Nogle produkter bliver sammensat af flere forskellige produkter, eksempelvis samles en cykel af mange forskellige løsdele, hvoraf nogle godt kan være produceret i udlandet. I loven skrives der, at hvis den sidste væsentligste del af fremstillingen af varen, er foregået i Danmark, må du kalde varen ”Made in Denmark” og benytte ovenstående logo.

Læs mere på Design Denmarks hjemmeside


Spiel Gut

Spiel Gut anbefaling

Den korte forklaring:

Produktet er blevet testet af og med børn, samt undersøgt af eksperter – med et positivt resultat.

Vil du gerne vide lidt mere?

Spiel Gut testgrupperne tager udgangspunkt i følgende kriterier, når de tester nyheder indenfor legetøj og spil; legeværdi, materiale, udførelse, konstruktion, holdbarhed, design, størrelse, mængde, kvalitet af instruktionerne til at spille eller benytte, egnethed til den anbefalede aldersgruppe.

Siden 1954 har pædagoger, psykologer, læger, teknikere, eksperter inden for design, kemi og elektronik … og forældre – videnskabelige og praktiske mennesker – undersøgt og vurderet legetøj. Alt fra baby rangler til byggesæt. Spiel Gut testgrupperne er ærekære og er uafhængige af legetøjsindustrien og detailhandlen.

Læs mere om >>Spiel Gut<< anbefalinger (på tysk)


Svanemærket

Svanemærket (Nordic Swan)

Den korte forklaring:

Svanemærket er en af verdens skrappeste miljøcertificeringer. Og mærket gør det enkelt for dig at vælge blandt de miljømæssigt bedste produkter og serviceydelser.

Vil du gerne vide lidt mere?

Svanemærket er det officielle miljømærke i hele Norden. At det er officielt betyder, at det har myndighedernes opbakning.

Svanemærket blev stiftet af Nordisk Ministerråd i 1989, og i Danmark bakker Miljø- og Fødevareministeriet op om mærket.

Svanemærket og EU-Blomsten er de to eneste officielle miljømærker i Danmark – ligesom det røde Ø er det officielle danske mærke til fødevarer.

Skyd genvej til Nikostines Svanemærkede legetøj – Klik her!

Læs mere om Svanemærket på EcoLabel.dk


TÜV-SÜD

TÜV-SÜD mærket

Den korte forklaring:

TÜV SÜD er en betroet partner, der vælges til løsninger inden for sikkerhed og bæredygtighed. TÜV-SÜD er specialiserede i test, certificering, revision og rådgivning.

Vil du gerne vide lidt mere?

TÜV SÜD er en betroet partner, der vælges til løsninger inden for sikkerhed og bæredygtighed. I løbet af de sidste 150 år har TÜV-SÜD tilføjet værdi til partnere og kunder gennem en omfattende portefølje af tests, certificeringer, revision og rådgivning. TÜV-SÜD har hjulpet samfundet og virksomhederne ved at holde os op på, vores målsætninger om at beskytte mennesker, miljø og aktiver mod teknologirelaterede risici.

Læs mere på TÜV-SÜDs egen hjemmeside


TÜV Rheinland

TÜV Rheinland mærket

Den korte forklaring:

TÜV Rheinlands uafhængige eksperter står for større kvalitet og sikkerhed for mennesker, miljø og teknologi.

Vil du gerne vide lidt mere?

TÜV Rheinland inspicerer teknisk udstyr, produkter og tjenester, fører tilsyn med projekter og hjælper med at forme processer og informationssikkerhed for virksomheder. Dets eksperter uddanner mennesker i en lang række karrierer og brancher.

Læs mere på TÜV Rheinlands egen hjemmeside


Ø-mærket

Ø-mærket (Økologisk produkt)

Den korte forklaring:

Det røde Ø-mærke fortæller, at det er de danske myndigheder, der har ført kontrol med den gård eller den virksomhed, der sidst har forarbejdet, pakket eller mærket et økologisk produkt.

Vil du gerne vide lidt mere?

Ø-mærket med eller uden teksten “Statskontrolleret økologisk”, kan frivilligt sættes på økologiske fødevarer og visse økologiske nonfood-produkter (fx økologisk hunde- og kattemad), når de er tilberedt under økologikontrol i Danmark.

Læs meget mere om Ø-mærket på Fødevarestyrelsens hjemmeside