De 17 Verdensmål

Her kan du se hvilke af FN's 17 Verdensmål, som vi til dagligt arbejder med hos Nikostine.

Alle verdens lande har besluttet at arbejde mod en mere bæredygtig fremtid, ved at lave De 17 Verdensmål og de 169 delmål, som gør verdensmålene konkrete og handlingsorienterede for alle.

Verdensmålene hos Nikostine:

Med afsæt i FN’s 17 verdensmål beskriver vi herunder de tiltag vi har iværksat, for at arbejde henimod et bedre miljø og en bedre verden. Tiltagene dækker ikke alle 17 mål, men er en gradvis udvikling.

Hos Nikostine arbejder vi med og har fokus på følgende fire verdensmål:

Verdensmål nr. 4:

Kvalitetsuddannelse.
Vi tilbyder legetøj, møbler og andre produkter, der understøtter den vigtige læring / udvikling børn gennemgår, både førskole og i skolen.

Vi er også leveringsdygtige i flere forskellige typer produkter til børn med særlige behov, som kan hjælpe i deres udvikling og uddannelse.

Vil vil gerne være med til at afskaffe ulighed mellem kønnene i uddannelse, og der skal sikres lige adgang til alle niveauer af uddannelse og erhvervsundervisning for de mest udsatte, herunder mennesker med handicap og børn i sårbare situationer.

Verdensmål nr. 12:

Ansvarlig forbrug og produktion.
Vi forsøger at reducere de aftryk, vi sætter på vores jord, ved f.eks at tilbyde de bedste produkter fra leverandører, der formår at producere legetøj og møbler miljøvenligt, med de rette miljømærkninger, såsom Svanemærket og FSC-certificering med flere. Læs mere om miljømærkerne her!

Vi arbejder også med at reducere vores affaldsforbrug. Derfor genbruger vi så meget emballage som vi kan på vores lager. Produkter leveres som regel i papkasser, som vi sørger for at genbruge til nye forsendelser til vores kunder. Dette forlænger papkassernes livscyklus og gør at vi sparer rigtig meget på forbruget af nye papkasser.

Verdensmål nr. 13:

Klimaindsats.
Hos Nikostine tænker vi over hvilke typer transport der udleder mindst CO2, når vi skal vælge transportør og eksempelvis importere varer fra andre lande.

Vi vil også gerne via vores spændende produkter sikre at børn i landets skoler og institutioner, får undervisning, viden, og den menneskelige og institutionelle kapacitet, til at modvirke, tilpasse, begrænse skaderne og tidlig varsling af klimaændringer.

Verdensmål nr. 17:

Partnerskaber.
Hos Nikostine sikrer vi os, at vi har gode partnerskaber til både leverandører, virksomheder, kommuner og kunder og at vi kan indgå i samarbejder og netværk, der styrker os alle.

Mere om de 17 Verdensmål

Du kan læse meget mere om FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling ved at besøge hjemmesiden www.verdensmaalene.dk