Salgs- og leveringsbetingelser

Dette regelsæt indeholder retningslinjer for, hvordan vi bærer os ad med at have de bedste løsninger og serviceydelser til alle vores kunder. Et af Nikostines hovedprincipper er, at vi over- holder alle gældende love og regler og stiller gerne forbrugeren endnu bedre end hvad købeloven kræver. Det er vores ambition, at Nikostine skal være den mest pålidelige leverandør og samarbejdspartner af kvalitetslegepladser, inde-& udelegetøj, cykler og møbler. Vi sætter altid børnenes sikkerhed først og bruger derfor kun de bedste og mest solide kvalitetsprodukter på markedet.



Bestilling
 
1) Ring direkte til vores kontor på tlf.: 86 60 37 20
2) Kontakt din lokale salgskonsulent, find din nærmeste konsulent på www.nikostine.dk
3)  Send din ordre via mail: nikostine@nikostine.dk
4)  På www.nikostine.dk finder du et bredt udvalg af vore varer, samt vores webshop.
 
Tilbud og ordre
Tilbud er gældende dagspris eller efter nærmere aftale. Ved ordre fremsendes ordrebekræftelse med en beskrivelse af produktet og de tilhørende ydelser, såsom fragt, montering af møbler eller ved montering af legepladser.
 
Priser
Alle priser er angivet ekskl. fragt, montagepris og moms medmindre andet er angivet.
Vi tager forbehold for pris-, produkt-/ og sortimentsændringer, trykfejl m.m.
 
Netto-/ & tilbudspriser
På nettopriser eller tilbudspriser ydes der ikke nogen form for yderligere rabat.
 
Betaling
14 dage netto eller betaling efter nærmere aftale. Ved en samarbejdsaftale er det defineret i selve aftalen.
 
Leveringstider
Legetøj og cykler leveres normalt indenfor 3-5 arbejdsdage. Møbler produceres efter vore kunders ønsker. Leveringstid aftales ved ordre.
Legepladsprodukter leveres og monteres efter nærmere aftale, afhænger af projektets størrelse.
 
Fragt
Alle ordrer pålægges fragt medmindre andet er aftalt.
 
Emballage
Vi anvender miljøvenlig genbrugsemballage, der hvor det er muligt.
 
Transportskader
Ved varemodtagelse skal du være opmærksom på buler, revner eller andre synlige tegn på transportskade.
 
Kontrollér altid at kasserne er intakte og uåbnede, og at det rigtige antal coli er der, som angivet på fragtbrevet.
 
Alle afvigelser skal noteres på chaufførens fragtbrev og derefter anmeldes det til Nikostine med kopi af fragtbrevet.
 
Har du ingen scanner, kan du tage et foto med en mobiltelefon, og sende det til Nikostine som dokumentation. Ved senere anmeldelse, uden notat på fragtbrevet, tager transportvirksomheden ikke imod skadeanmeldelser, og du skal selv betale omkostningerne.
 
Reklamation
En reklamation skal informeres til Nikostine omgående efter det er kommet køber til kendskab. Returnering kan kun finde sted efter nærmere aftale.
 
Alle reklamationer indenfor lovens 2 års reklamationsret forsøger vi at afhjælpe på bedst mulige måde. Du vil blive bedt om at sende nogle fotos af produktskaden, samt med en god beskrivelse af problemet, for at vi kan finde den rette løsning på reklamationen. Ud fra dette, vil vi vurdere om reklamationen er baseret på en produktions- eller materialefejl, eller om den skyldes almindelig slitage eller forkert anvendelse.
 
Fejl og mangler
Nikostine arbejder med base i den gældende danske købelov. Der er kun tale om én mangel, hvis fejlen eller årsagen til fejlen er til stede på det tidspunkt, hvor køber får varen leveret. Såfremt Nikostine åbenlyst kan konkludere at manglen er selvforskyldt, f.eks. ved fejlbetjening og/eller uhensigtsmæssigt brug, er det køber selv, der må betale for udbedring af manglen.
 
Vurderer Nikostine at reklamationen er berettiget, vil vi typisk kunne afhjælpe denne med udskiftning af reservedele, reparation, ombytning, eller kreditering efter nærmere aftale. I ovenstående tilfælde har vi behov for at finde den bedste løsning i fællesskab med producenten, og vil herefter vende tilbage til dig hurtigst muligt.
 
Er garantien på produktet udløbet, eller er produktet ved et uheld blevet beskadiget, så er du naturligvis også velkommen til at kontakte Nikostine.
 
Nikostines ansvar for fejl og mangler omfatter ikke indgreb og/ eller ændringer af det solgte foretaget af tredjemand, naturligt slid, fejlagtig eller skødesløs behandling, overbelastning samt tilsidesættelse af de medfølgende monterings-/betjenings forskrifter.
 
Bytteret
Har du fortrudt købet, bytter Nikostine gerne eller giver pengene retur indenfor 30 dage, når blot du returnerer varen i ubrudt og original emballage. Bytteretten gælder kun for lagervarer. Forhør dig gerne, inden købet, hvilke produkter der har bytteret!
 
Ved projektkøb, hvor der er aftalt fragtfri levering, opkræves denne fragt, hvis købet fortrydes og varen returneres.
 
Bytteret gælder ikke for bestillingsvarer, som ikke tages retur! I få tilfælde kan vi gensælge et produkt og den pågældende vare tages retur mod et fradrag på 25% af købsprisen. Kunden skal betale fragt for modtagelsen og afholder selv udgifter til returfragt. Varen til returnering skal være 100% i orden, for at der udstedes en kreditnota.
 
Garanti generelt
Garantien/reklamationsretten dækker ikke forkert egen montage, slitage, forkert brug, hærværk eller hvis vedligeholdelse og kontrol er undladt.

•    Legetøj
- 2 års reklamationsret på alt legetøj.

•    Cykler
- Ud over den lovpligtige reklamationsret på 2 år yder Nikostine 5 års garanti mod stel-brud både på cykler og gokarts.

•    Møbler
- 15 års garanti på børne- og voksengarderober.
- 10 års garanti på borde, taburetter og reoler dog ikke budget taburetter.
- 2 års reklamationsret, i henhold til købeloven, på øvrige pro- dukter. Garantien omfatter materiale-, funktionalitets-, og produktionsfejl.

•    Multi- & pannabane og basket
- 10 år på betydelig korrosion af galvaniseret stål - små røde rustpletter kan forekomme og er ikke dækket af garantien.

•    Legepladsprodukter
- 25 år på galvaniseret bærende dele, samt polypropelene og polyethylen produkter.
- 15 år på rustfrie- og aluminiumsdele.
- 15 år på HPL & HDPE-paneler, galvaniserede dele, støbte plast elementer.
- 15 år på robinia træ, og 5 år på andet behandlet træ, mod nedbrydning forårsaget af råd og svamp. Nedbrydningen skal have et omfang, så træets bæreevne er utilstrækkelig i forhold til lovbestemmelserne, der er under EN 1176. Garantien dækker strukturel styrke. Nedbrydning, der kun har betydning for udseendet, samt vindridser er ikke omfattet af garantien.
- 5 år på taifun-net og reb samt vippedyrs fjedre og sæder.
- 2 år på gyngebeslag og -sæder, klatregreb, kæder, gummi, solsejl, hængekøjer, polyurethen elementer, bevægelige dele samt elektronisk udstyr.
-  Garantien/reklamationsretten dækker ikke overbelastning, uhensigtsmæssigt brug, og fejl som er et resultat af forsømmelig vedligeholdelse, normalt slid, hærværk og lettere falmen af farver. Vores redskaber lever op til reglerne efter DS/EN 1176-1:2017 eller certificerede af TÜV Produktservice, efter den fælleseuropæiske norm DS/EN1176-1:2017. Faldunderlag er certificeret efter DIN EN 1177:2018. Ved opførelse af legeredskaber og multibaner til offentligt brug, skal der jf. byggeregulativet
af 1995 søges byggetilladelse hos kommunen. Det er institutionens ansvar, at tilladelsen forefindes på opførelsestidspunktet. Nikostine har udarbejdet en logbog, der udleveres til alle kunder, som har købt legepladsprodukter. Ud over nyttige råd indeholder den konkrete anvisninger til de forskellige inspektioner af legepladsen. Logbogen er derfor et nyttigt redskab til sikring af en sund og sikker legeplads. Det er et krav at anvisningerne i logbogen følges ellers bortfalder garantien på vores legepladsprodukter.

Redskaberne skal rutinemæssigt gennemgås. Særligt bevægelige dele, bolte og skruer efterses jævnligt, for at sikre, de ikke har lidt overlast eller er gået løse. Alle dele efterspændes senest 3 måneder efter opstilling. Herefter rutinemæssig vedligeholdelse - Husk at benytte logbogen.

Bemærk: Ved udskiftning af defekte eller slidte dele, skal der altid anvendes originale reservedele, såfremt garantiordningen ønskes bibeholdt.

Robinia træ der ikke males med træbeskyttelse, bliver gråt med tiden. For at forlænge levetiden anbefales det 1 gang årligt at male alt træ. Det er en god ide at grave fri omkring stolper, da der ved jordkontakt er større risiko for råd i træet.

Træ er et levende materiale og det kan derfor både revne, skrumpe og udvide sig. Når dette sker, er det ejerens ansvar at stå for vedligeholdelse og evt. reparation.

(Behandlingskit til revner/ sprækker i robinia træ kan tilkøbes på Nikostine.dk)

 
Montage af udendørsprodukter
I montageprisen tages forbehold for skjulte forhindringer i jorden f.eks. skjulte fundamenter, asfalt, trærødder, byggeaffald, store sten, ledninger og/eller forurenet jord mm. Området anses som klart og frit, medmindre andet er aftalt - udgravning og boring foregår derfor på kundens risiko.
 
Der skal være kørevej for lastbil til området. Såfremt der ikke er minimum 3 meter adgangsvej til legepladsområdet, forbeholder vi os ret til at debitere kunden for den ekstra arbejdstid der bruges til at forbedre adgangsforhold til legepladsområdet.
 
Området skal være, som aftalt ved ordreafgivelsen, klar til montage eller klar til nedrivnings-/grave-/jordarbejde. I modsat fald forbeholder Nikostine ApS sig retten til at debitere for unødig arbejdstid.
 
Vore montører arbejder professionelt, effektivt og ofte med maskiner. Derfor skal arbejdsområdet incl. lastbil og adgangs- veje kunne spærres af, både af hensyn til selve arbejdet, men ikke mindst af hensyn til børnenes og voksnes sikkerhed.
 
Medmindre andet er aftalt i projektforløbet, efterlades opgravede og nedrevne materialer på pladsen.
 
Faldunderlag etableres først på området efter montering af legeredskaberne. I modsat fald giver det vore montører betydeligt ekstra arbejde, og vi forbeholder os ret til at debitere kunden.
 
LER - ledningsejerregistret
Ved legepladsprojekter søges der LER på alle projekter, hvor gravearbejde er nødvendigt. Andre forhold, som ikke er angivet i LER, er kunden forpligtet til at oplyse Nikostine om inden projektstart.
 
Lagerhold af faktureret varer - afventer godkendt byggeansøgning
 
Opbevaring af kundens varer indtil projekt opstart, vil være på kundens eget ansvar. Nikostine vil opbevare kundens varer i en sikret materialegård. Der kan forekomme ”patina” på varerne, da opbevaring sker på Nikostine’s udendørs areal.
 
Forbehold - generelt
Vi tager forbehold for billede/trykfejl, leveringssvigt og udsolgte varer, samt pris- og produktændringer.
 
Fotos
Mange af vores fotos er situationsbilleder taget hos vores kunder. Vi er meget taknemmelige for Deres medvirken og tilladelser hertil. Øvrige billeder stilles til rådighed fra vores leverandører eller er købt hos billedbureauer.
 
Alle medvirkende personer er uden ansvar for vore katalogers/anden markedsføringsmateriales indhold.